FANDOM


W POPRZEDNIM ODCINKU NIESAMOWITYCH PRZYGÓD QUNY...

quna dydł bo zjadł ogurka, lol.

CZASY TEGO ODCINKA, ZIĄ.

ale jednak rzył, bo te czipsy to samo powietsze, a powietsze to potstawa rzycia, no. no to rzył dalej i kupił sobje najki merku... marki... merejku... no te nowe ce er siudemki i je załorzył. były do dópy z dópy do dópy. ale i tak je nosił, bo w końcó so populerszyn, ziąąąą.

ciong dalszy nastompi....

W POPRZEDNIM ODCINKU NIESAMOWITYCH PPRSZYGÓD QUNY...

quna jetnak rzył i kópił ce er siudemki, lololololol.

CZASY TGO ODCINKA, BEJĄCZES.

simjali śe s quny no bo ma sportofe bóty a ńe óprafia sportu (iks de de de de de de de de de de de de) ale jak uprafiaci sport bes sportofyh bótuf no łat de fak, djud. (djud rymóje śe z fju... z qunom, hyhyhy)

no i uprafjał ten zport, ale umar na safau

ciong dalszy nastompi...

SPOILER ALERT

OKOŃ OŻYWI QUNĘ, HAHAHAHAHAAH

W POPRZEDNIM ODCINKU NIESAMOWITYCH PRZYGÓD QUNY...

quna uprafjał sport ale dydł, snuf.

CZASY TEGO MADAFAKERSKJEGO ODCINKA, BALIJONCZYS

oką NJE orzyfił kunki receptórki, fjendz... Spojler byu zuy. ALE NAGLE Z DÓPY DO DÓPY Z DÓPY DO KOCA... kuna tak na serjo to był dawid trzy dwa cztery osiem pjenci kapósta dwa!!! dlatego dawid trzy dwa cztery osiem pjenci kapósta dwa(!!!) umarł, a kuna opierdalał się czipsami (tym razem madagarskimi!!!) i oglądał porno z MLP.

CIONG DALSZY NASTOMPI....

W POPRZEDNIM ODCINKU NIESAMOWITYCH PRZYGÓD QUNY...

dawid trzy dwa cztery osiem pjenci kapósta dwa(!!!) umar.

CZASY TEGO OKONIOWEGO ODCINKA, BARIJUNBANCZYNCZENBECZES!!!

ale kuna pomysilau "hy mymymymymym... a morze cosi zmjenie w mojim rzyció?!?!

i nic nie zmjeniu ;-;

no morze zmjeniu gaće, kture nosiu dfa lata.

CIONG DALSZY NASTOMPI....

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.